Cloaker Market Kullanıcı Sözleşmesi


(İlan Tarihi: 18.08.2022)Madde 1 - Giriş ve Yasal Bilgilendirme

Yalnızca ilk cloaker iadesi yapılır 2 veya 3. cloaker satın alımları veya aylık yıllık cloakerların satın alımı sonrası kesinlikle iade geçilmemektedir. Digital ürünlerin iadesi olmaz . Tarafımız sizleri kesinlikle mağdur etmeyecek sorunlarınız için destek olacak ve telafi sağlayacaktır.
İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.cloakermarket.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, cloakermarket tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
İşbu sözleşme, sizinle, cloakermarket arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.


İllegal Yollarla cıkılan reklamdan cloakermarket.com sorumlu değildir.Sorumluluk kayıtlı üyededir.
Tarafımıza gelen her türlü yasal bildirimi satın alan kullanıcı adına ait bilgilere iletecegimiz ve ilgili servisi anında durduracagımızı ve telafi edilmeyecegini garanti ederiz.Bu durumda ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır, illegal reklam çıkılmayacağı taahhüt edildiği taktirde hesabı tekrar aktif edilecektir.


Madde 2 - Süre


Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.


Madde 3 - Kapsam


cloakermarket, sizlere internet üzerinden web sitesi korunması sağlamaktadır. cloakermarket, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin kontrolcusu değildir.
cloakermarket, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.


Madde 4 - Hizmetler


cloakermarket tarafından verilen hizmetler kısaca;
1. Sanal web site korunması
a. alıcılara içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle reklam hizmetlerinde korunma maliyet düşürme gibi faydalar saglanmaktadır
b. alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.


3. Yer Sağlayıcı


5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içerikleri kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü yoktur. Vereceğiniz her reklamdan kayıtlı üye sorumludur.


Madde 5 - Kullanım Şartları


Siteye girdiğinizde veya cloakermarket hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde cloakermarket hizmetlerinin kullanılması,
5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, cloakermarket altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,
14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.


Madde 6 - Alım Şartları


Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz.


Madde 7 - Fikri Mülkiyet


Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede cloakermarket tarafından oluşturulan tüm içerik ile logosu cloakermarket aittir. Kullanıcılar, cloakermarket'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


Madde 8- Kişisel Verilerin Korunması


1. Kullanıcı olarak ürün satışı yaptığınızda alıcıların kişisel verileri cloakermarket aracılığı ile sizinle paylaşılabilir. Ürün satıcısı olduğunuz durumlarda, cloakermarket’un bu kapsamda size ilettiği ya da alıcının doğrudan sizinle Site üzerinden paylaştığı kişisel veriler açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekte olduğunuzu ve buna göre KVKK ve ilgili mevzuata uygun davranmayı kabul etmektesiniz. Buna göre Site’de satıcı olarak faaliyet gösteren Kullanıcı, Site üzerinden satış yaptığında elde ettiği, alıcılara ve benzeri üçüncü kişilere ait kişisel verileri, yalnızca satış sözleşmesinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda ürün teslimatının yapılması amacıyla işlemekle ve bu amaçlar dışında herhangi bir amaçla anılan verileri işlememekle ya da üçüncü taraflara aktarmamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin, Kullanıcı tarafından bu maddeye ve KVKK’ya ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlendiğinin ve/veya aktarıldığının cloakermarket tarafından tespit edilmesi ya da bu yönde bir ihlal hakkında cloakermarket’un makul şüphesinin oluşması halinde, cloakermarket ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini derhal askıya alma ve gerekli olması halinde üyeliğini feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı olarak bu maddede yer alan yükümlülüklerinize veya KVKK ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranmanız nedeniyle cloakermarket’un herhangi bir zarara uğraması halinde, cloakermarket’un tüm zararlarını derhal ve nakden tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.
2. Kullanıcı olarak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak cloakermarket’un Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için cloakermarket’e her türlü desteği sağlamayı kabul etmektesiniz.


Madde 9 - Sorumluluklar


Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle cloakermarket, cloakermarket çalışanları ve yöneticileri ile cloakermarket kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, cloakermarket'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
cloakermarket dilerse, bu bedelleri cloakermarket güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.
cloakermarket'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle cloakermarket'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.


Madde 10 - Genel


1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
2. cloakermarket'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
4. Kullanıcılar, siteye üye olurken cloakermarket tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile cloakermarket hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler.
5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cloakermarket'in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
6. cloakermarket işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.cloakermarket.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler cloakermarket sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve sözkonusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
11. cloakermarket'in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
13. Alıcı ve Satıcı, cloakermarket'in Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
14. cloakermarket reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.
15. Güven Damgası, sadece ilgili Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (Tebliğ ) uyarınca Güven Damgası Sağlayıcısı (GDS) tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.


Madde 11 - Ekler


Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar yukarıdaki yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.
Bize Ulaşın
Lokasyon

İstanbul - Maslak 1453

Email

Email: [email protected]

Telefon